Par mums

Pirmsskolas mērķi

Attīstīt katra bērna aktivitāti, veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.Veidot “ES” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu, uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.

Izmantojam arī Montessori pedagoģijas pamatprincipus:

 • Bērns kā personība

  Uztvert bērnu kā personību

 • Telpa

  Tiek dota telpa brīvai izvēlei, kas palīdz bērnam patstāvīgi domāt un darboties;

 • Sekot mācīšanās spējām

  Dot bērnam iespēju sekot savām paša mācīšanās spējām, jo bērni nevēlas mācīties kaut ko, bet gan noteiktā laikā noteiktas prasmes (sensitīvās fāzes);

 • Grūtību pārvarēšana

  Palīdzēt bērniem pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām

Strādājot ar Montesori materiāliem, bērni iemācās patstāvību, attīsta koncentrēšanās spējas, izturību, roku veiklību, loģisko domāšanu, kā arī apgūst dažādas prasmes un praktiskas iemaņas.

 • Liene Bodniece Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

  Darbā ar bērniem izbaudu bērnu dzīvesprieku, viņu smaidi un prieks ir neizsakāma motivācija darīt vēl un vēl, lai bērni justos laimīgāki šajā vidē. Priecājos, ja bērni kustas, tādēļ regulāri muzicējam, sportojam, tiek organizētas kustību rotaļas, pirkstiņu rotaļas. Ir ļoti svarīgi, lai bērns grupā justos kā mājās.

 • Santa Turlute Lāsīte grupas "Pasaciņa" pedagogs

  “Ja katru rītu sāksi ar domu, ka šodien kaut kas labs notiks, tad tas noteikti arī notiks, tāpēc galvenais dzīvē ir mīlestība, pārējais notiks pats no sevis.”

 • Daina Mazure Lāsītes grupas "Saulēni" pedagogs

  “Vislabākā izglītība – sirds izglītība, vislabākā audzināšanas un mācību grāmata- gadiem krātā personīgā pieredze. Un vēl radošums, atraktivitāte, patiesas emocijas, draudzība un mīlestība – tā cenšos un tiecos nodzīvot un izdzīvot ik dienu savā profesijā.”

 • Katrīna Vanaga grupas "Lāsēni" pedagogs

 • Laura Martinova grupas "Palāsītes" pedagogs

Rolands BļujusPar mums