Par mums

Pirmsskolas mērķi

Attīstīt katra bērna aktivitāti, veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.Veidot “ES” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanu, uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.

Izmantojam arī Montessori pedagoģijas pamatprincipus:

 • Bērns kā personība

  Katram bērnam ir savas individuālās prasmes un intereses, kuras pedagogi ikdienas darbā ievēro un ņem vērā mācību satura apguvei

 • Telpa

  Tiek dota telpa brīvai izvēlei, kas palīdz bērnam patstāvīgi domāt un darboties, kā arī pašam organizēt savas brīvās rotaļas.

 • Sekot mācīšanās spējām

  Dot bērnam iespēju sekot savām paša mācīšanās spējām, jo bērni nevēlas mācīties kaut ko, bet gan noteiktā laikā noteiktas prasmes (sensitīvās fāzes). Tiek veikta regulāra bērnu prasmju izvērtēšana, kas palīdz organizēt turpmāku mācību darbu, lai tas būtu jēgpilns.

 • Grūtību pārvarēšana

  Palīdzēt bērniem pārvarēt grūtības, dodot brīvu laiku un iespēju pabeigt darbu un neizvairīties no tā.

 • Vides izglītība

  Izzināt cilvēka un vides norišu sakarības, mācam izprast cilvēku ietekmi uz dabu un ko mēs varam darīt, lai mainītu draudošās sekas.

 • Santa Turlute Grupas “Pasaciņa” (3-7 gadi) pedagogs

  “Ja katru rītu sāksi ar domu, ka šodien kaut kas labs notiks, tad tas noteikti arī notiks, tāpēc galvenais dzīvē ir mīlestība, pārējais notiks pats no sevis.”

 • Liene Bodniece Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

  Darbā ar bērniem izbaudu bērnu dzīvesprieku, viņu smaidi un prieks ir neizsakāma motivācija darīt vēl un vēl, lai bērni justos laimīgāki šajā vidē. Priecājos, ja bērni kustas, tādēļ regulāri muzicējam, sportojam, tiek organizētas kustību rotaļas, pirkstiņu rotaļas. Ir ļoti svarīgi, lai bērns grupā justos kā mājās.

 • Santa Beišina Pirmsskolas “Mazā Lāsīte” pedagogs

 • Ilze Auziņa Pirmsskolas “Zemene” pedagogs

 • Līga Grupas “Pasaciņa” skolotāja palīgs

 • Natālija Skolotāja palīgs

 • Marina Skolotāja palīgs

 • Daina Mazure Grupas “Saulēni” (3-5 gadi) pedagogs

  “Vislabākā izglītība – sirds izglītība, vislabākā audzināšanas un mācību grāmata- gadiem krātā personīgā pieredze. Un vēl radošums, atraktivitāte, patiesas emocijas, draudzība un mīlestība – tā cenšos un tiecos nodzīvot un izdzīvot ik dienu savā profesijā.”

 • Nataļja Skolotāja palīgs

 • Inna Skolotāja palīgs

 • Kristīne Grupas “Saulēni” skolotāja palīgs

 • Katrīna Vanaga Grupas “Lāsēni” (2-3 gadi) pedagogs

 • Madara Grupas “ Lāsēni” skolotāja palīgs

 • Laura Martinova Grupas “Palāsītes” (1,5-2 gadi) pedagogs

 • Leokādija Grupas “ Palāsītes” skolotāja palīgs

 • Ruta Sporta skolotāja

 • Alla Mūzikas skolotāja

Rolands BļujusPar mums