Jaunumi

Dažādas aktualitātes

15357_s3_910x500_13802_s3_910x500_eko_skola.jpg

Rīcības plāns, iepazīstot apkārtējo vidi, projekta “Ekoskola” ietvaros

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Lāsīte”

Ekoskolu programmas mērķi, uzdevumi un veicamie darbiņi 2020./2021. m.g.

Gada Tēma: Skolas vide un apkārtne

Mērķis: Piedāvāt skolēniem izzināt un izprast vidi pirmsskolas apkārtnē mācību procesā un ārpus nodarbību aktivitāšu laikā. Veidot un nostiprināt bērnu, vecāku un iestādes kolektīva izpratni un attieksmi par bioloģisko daudzveidību, tādejādi veidot saudzējošu attieksmi un rūpes pret augu un dzīvnieku sugām pirmsskolas apkārtnē.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

  1. Pētīt pirmsskolas izglītības iestādes apkārtējo vidi un bioloģisko daudzveidību tajā;
  2. Organizēt izglītojošās nodarbības ārpus pirmsskolas izglītības iestādes telpām – iestādes laukumā, netālu esošā mežā u.tml.
  3. Izglītot skolēnus par augu un dzīvnieku sugām, kam pirmsskolas apkārtne ir dzīves vide;
  4. Iepazīties ar augiem, kukaiņiem pirmsskolas apkārtnē;
  5. Veidot kukaiņiem un augiem piemērotu vidi pirmsskolas apkārtē;
  6. Labiekārtot pirmsskolas apkārtni videi draudzīgiem materiāliem, veidojot vidi bērna pašiniciatīvas, intereses un radošās pašizpausmes attīstīšanai.

Pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadā.

Pasākumu plāns var būt mainīgs dažādu apstākļu dēļ.

Datums Pasākuma nosaukums
16.-20.septembris Eiropas Mobilitātes nedēļa

Pārvietošanās videi draudzīgi, Eko koka veidošana

20. septembris

 

Miķeļdiena “Rudens karnevāls”

Ražas svētki, “Lāsītes” pagalmā vai aktu zālē

-parāde (cepure/šalle/čības) no mājas atnests, grupā ar dabas materiāliem darināts.

23.septembris Tēvu dienai veltīta sporta diena
Latvijas veselības nedēļa
7-31.oktobris Radošo darbu izstāde “Es rudenī” (no dabas materiāliem)
Aktivitātes rīcībnedēļas ietvaros

–     Gaismas lukturu izgatavošana no burkām, sveču liešana no sveču pārpalikumiem Lāčplēša dienai 

–     Pārvietojos videi draudzīgi

–     Atgādņu veidošana

Līdz 7.novemrbim Makulatūras izvešana
11. novembris Lāčplēša diena

Latvijas kontūra iestādes pagalmā izgaismota ar pašgatavotiem lukturiem un svecītēm. Tiek izdekorēti vakarā kopā ar vecākiem.

11. decembris Makulatūras izvešana
Janvāris 1x nedēļā doties uz Biķernieku mežu – sportiskās un vides izzinošās aktivitātēs.
23. janvāris Karnevāls “Masku balle”

Bērnu pašdarinātas maskas no dažādiem materiāliem.

3.-7. febr. Tematiskā nedēļa “Gaisma visapkārt” (elektroenerģijas taupīšana, sveču izgatavošana no sveču atlikumiem, )
3.- 28. febr. Sveču izstāde

Sadarbība ar keramikas pulciņu

10.-14. februāris Silto džemperīšu nedēļa

Visas nedēļas garumā

13.marts Sporta diena “ Mans pavasara lēciens”
20. marts Pasaules mutes higiēnas diena
22. marts Pasaules ūdens diena
23.-27. marts Tematiskā nedēļa “Daba mostas”

Projektu nedēļa – “Augi mūsu apkārtnē” (stāda sēj un diedzē)

Līdz 7.aprīlis Makulatūras izvešana
1.-12. aprīlis Rotaļlaukuma labiekārtošana

Rotaļu mājas uzstādīšana, āra soli.

Aprīlis Projektu nedēļa – “ Koki mūsu apkārtē” (pēta kokus, krūmus un citus augus PII apkārtnē”
3. maijs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena “Baltā galdauta svētki”

Pikniks iestādes pagalmā

5.-24. maijs Bērnu radošo darbu izstāde “Māmiņas portrets”
Līdz 30.maijam Makulatūras izvešana
Eiropas sporta diena
Maijs Projektu nedēļa “Kukaiņi pirmsskolas apkārtnē”

 

  1. Turpināt sadarbību ar zemnieku saimniecību ēdienu atlieku atdošanai lauku dzīvniekiem.
lasiteRīcības plāns, iepazīstot apkārtējo vidi, projekta “Ekoskola” ietvaros
Share this post