Jaunumi

Dažādas aktualitātes

Lāčplēša diena mūsu pirmsskolās!

Lāsītē viesojās dižkareive un bocmanis Šteinbergi, kuri iepazīstināja ar savu ikdienu dienestā, pastāstīja par Lāčplēša dienu un to, kā ir būt militārai ģimenei. Protams apskatījām un pielaikojām ekipējumu. 😍🥳 Liels paldies viņiem! ❤
Vakarā visi iededzām svecītes mūsu Latvijas kontūrā.
Mazā Lāsītē piemiņas brīdis, kur tika iedegtas svecītes pašu gatavotos svečturos.
Zemenē vecāki radoši darbojās kopā ar bērniem un izgatavoja svečturus latviskās noskaņās, kurus vēlāk iededza pie iestādes.
Paldies, par brīvu Latviju! Paldies, par zemi, kurā dzīvot! ❤
lasiteLāčplēša diena mūsu pirmsskolās!
Share this post