Jaunumi

Dažādas aktualitātes

Pasaules Ūdens diena

Pasaules Ūdens dienā Lāsītes bērni izdzīvoja ūdens lāses ceļu, noskaidrojot cik nozīmīgi cilvēkam un dabai ir ūdens. Cik liela vērtība ūdens kustībai ir dabas procesos?

lasitePasaules Ūdens diena
Share this post