Ekoskolas mērķi

 • Veidot izpratni par ūdens ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku labklājībā.
 • Popularizēt ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu skolā un mājās.
 • Nodrošināt, ka skolā nerodas ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ, ja iespējams – biežāk izmantot lietus ūdeni.
 • Pārliecināties, ka skolas notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas pāriet uz dabīgu sadzīves ķīmiju.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • uzzināt par ūdens aprites ciklu;
 • iepazīstieties ar saldūdens resursiem un to izsmelšanas problēmu ;
 • iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu, izprast problēmas un sekas neattīrītu ūdeņu nonākšanai dabā;
 • izpētīt apkārtnes upes, ezerus strautus! Uzziniet , kāds ir to ekoloģiskais stāvoklis un kas tos ietekmē;
 • veicināt tīra, nepiesārņota ūdens kā vērtības apzināšanos, tā nozīmi dabā un cilvēku labklājībā ;
 • uzzināt par ūdens taupīšanas iespējām;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt informāciju, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • rezultātus darīt zināmus citiem tādā veidā, kas viņus pārliecinātu mainīt attieksmi un uzvedību;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Ekoskolas jaunumi

WhatsApp-Image-2020-07-22-at-15.18.17-e1595427307925.jpeg

Jūlijs- mēnesis bez plastmasas

Jūlijs ir pasludināts par mēnesi bez plastmasas un tas nekas, ka mēnesis ir jau gandrīz beidzies, bez plastmasas taču varam censties dzīvot arī turpmāk, vai ne?
Piedāvājam Jums pāris ieteikumus kā izvairīties no plastmasas lietošanas ikdienā un pievērsties dabai draudzīgākai dzīvei!

Lasīt vairāk
lasiteJūlijs- mēnesis bez plastmasas
Rolands BļujusEkoskola