Ekoskolas mērķi

 • Veidot izpratni par ūdens ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku labklājībā.
 • Popularizēt ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu skolā un mājās.
 • Nodrošināt, ka skolā nerodas ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ, ja iespējams – biežāk izmantot lietus ūdeni.
 • Pārliecināties, ka skolas notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas pāriet uz dabīgu sadzīves ķīmiju.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • uzzināt par ūdens aprites ciklu;
 • iepazīstieties ar saldūdens resursiem un to izsmelšanas problēmu ;
 • iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu, izprast problēmas un sekas neattīrītu ūdeņu nonākšanai dabā;
 • izpētīt apkārtnes upes, ezerus strautus! Uzziniet , kāds ir to ekoloģiskais stāvoklis un kas tos ietekmē;
 • veicināt tīra, nepiesārņota ūdens kā vērtības apzināšanos, tā nozīmi dabā un cilvēku labklājībā ;
 • uzzināt par ūdens taupīšanas iespējām;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt informāciju, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • rezultātus darīt zināmus citiem tādā veidā, kas viņus pārliecinātu mainīt attieksmi un uzvedību;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Ekoskolas jaunumi

WhatsApp-Image-2020-10-26-at-15.53.28-1.jpeg

Rīcības dienās 2020

Mūsu galvenais uzdevums šajā nedēļā bija – vērst uzmanību klimata pārmaiņām, pārdomāt kā mūsu rīcība ietekmē apkārtējo vidi un ko es varu darīt, lai mazinātu vides piesārņojumu un klimata pārmaiņas.

Lasīt vairāk
lasiteRīcības dienās 2020
122140752_3492787074114482_5463013296919534888_n.png

Esam savākuši 1250 kg makulatūras!

Ar jauno mācību gadu sācies arī jauns ceļš Zaļā Josta Makulatūras un bateriju vākšanas konkursā.
Ar vecāku palīdzību esam jau nodevuši 1250 kg makulatūras, kas jau ir 1/2 no pagājušā gadā savāktā! Cik iespaidīgi!

Lasīt vairāk
lasiteEsam savākuši 1250 kg makulatūras!
Rolands BļujusEkoskola