Ekoskolas mērķi

 • Veidot izpratni par ūdens ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku labklājībā.
 • Popularizēt ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu skolā un mājās.
 • Nodrošināt, ka skolā nerodas ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ, ja iespējams – biežāk izmantot lietus ūdeni.
 • Pārliecināties, ka skolas notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas pāriet uz dabīgu sadzīves ķīmiju.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • uzzināt par ūdens aprites ciklu;
 • iepazīstieties ar saldūdens resursiem un to izsmelšanas problēmu ;
 • iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu, izprast problēmas un sekas neattīrītu ūdeņu nonākšanai dabā;
 • izpētīt apkārtnes upes, ezerus strautus! Uzziniet , kāds ir to ekoloģiskais stāvoklis un kas tos ietekmē;
 • veicināt tīra, nepiesārņota ūdens kā vērtības apzināšanos, tā nozīmi dabā un cilvēku labklājībā ;
 • uzzināt par ūdens taupīšanas iespējām;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt informāciju, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • rezultātus darīt zināmus citiem tādā veidā, kas viņus pārliecinātu mainīt attieksmi un uzvedību;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Ekoskolas jaunumi

WhatsApp-Image-2020-11-17-at-14.22.11.jpeg

Latvijas dzimšanas diena!

Es novēlu Latvijai lai vairs nekādu Korona vīrusu un visi var visu priecīgi svinēt!
Bet es sirsniņu un puķītes!
Es novēlēšu Latvijai ļoti daudz aizsardzības un sargu!
Es Latvijai novēlēšu daudz, daudz puķes un daudz, daudz kūkas!
Daudz, daudz mašīnas! Drauga piebilde: Tu gribēji teikt elektriskās?
Novēlu, lai mūsu Latvija būtu skaista!

Lasīt vairāk
lasiteLatvijas dzimšanas diena!
Rolands BļujusEkoskola