Privātā pirmsskolas izglītības iestāde

“Lāsīte”

Pirmsskola “Lāsīte” atrodas klusā vieta purvciemā, lai arī apkārt izvietotas daudzdzīvokļu mājas, pirmsskolas grupām ir pieejams plašs laukums, kurā var organizēt aktīvās rotaļas. Netālu ir arī biķernieku mežs, kurš tiek izmantots dabas iepazīšanai tuvāk.

Iestādē ir plašas un gaišas telpas kurās ir izvietotas 4 grupas. Tajās bērniem ir iespēja pabūt vienatnē, darboties individuāli un organizēt brīvās un kopīgās rotaļās.

Vadība

 • Liene Bodniece

  Laimīga būt daļai no Lāsītes kolektīva.

 • Sanita Glāzniece Saimniecības daļas vadītāja

  Mūsu čaklais un radošais putniņš, kas šeit ir katru dienu jau no Lāsītes pirmssākumiem. Kopā ar Sanitu dienas ir raitākas, jautrākas un ideju bagātākas. Viņa ir mūsu multi cilvēks un Lāsītes sirds.

 • Asja Vanaga Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

 • Juta Melle Metodiķe

Mūsu darbinieki

 • Daina Mazure Grupas “Saulēni” pedagogs

  “Vislabākā izglītība – sirds izglītība, vislabākā audzināšanas un mācību grāmata- gadiem krātā personīgā pieredze. Un vēl radošums, atraktivitāte, patiesas emocijas, draudzība un mīlestība – tā cenšos un tiecos nodzīvot un izdzīvot ik dienu savā profesijā.”

 • Santa Turlute Grupas “Pasaciņa” pedagogs

  “Ja katru rītu sāksi ar domu, ka šodien kaut kas labs notiks, tad tas noteikti arī notiks, tāpēc galvenais dzīvē ir mīlestība, pārējais notiks pats no sevis.”

 • Katrīna Vanaga Grupas “Lāsēni” pedagogs

  Ikdienā strādājot ar bērniem vēlos radīt tādu vidi, kas liktu bērniem justies mīlētiem, draudzīgiem un smaidīt, jo tikai smaidot un priecājoties varam iemācīties daudz vairāk nekā mums pašiem varētu likties.

 • Līga Grupas “Pasaciņa” skolotāja palīgs

 • Kristīna Zinkina Grupas “Palāsītes” pedagogs

 • Marina Grupas “ Lāsēni” skolotāja palīgs

 • Ruta Sporta skolotāja

 • Aija Mūzikas skolotāja

 • Zanda Grupas "Saulēni" skolotāja palīgs

Dienas plāns

 • 7:00

  Bērnu sagaidīšana

 • 8:30 - 9:00

  Brokastis

 • 9:00 - 10:30

  Rīta aplis, integrētās rotaļnodarbības**

 • 11:00 - 11:30

  Pastaiga

 • 12:00 - 12:30

  Pusdienas

 • 13:00 - 15:00

  Diendusa

 • 15:30 - 16:00

  Launags

 • 16:00 - 19:00

  Individuālās nodarbības, interešu izglītības pulciņi, pastaiga

*Dienas plāns sniedz virspusēju ieskatu ikdienas darbā un grupām var atšķirties. Detalizēts dienas plāns ir pieejams pie konkrētās grupas ziņojuma dēļa.

**Detalizēts integrēto nodarbību satura sadalījums mācību jomās. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas vadoties pēc pirmsskolas izglītības programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Valodu mācību joma:

 • Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē;
 • Iepazīstināšana ar literatūru un folkloru;
 • Runas attīstīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.

Dabaszinātņu mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni, dabu.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:

 • Sports;
 • Fiziskās aktivitātes;
 • Drošība un veselība.

Matemātikas mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Matemātisko priekšstatu veidošana:
 • Matemātika.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:

 • Zīmēšana;
 • Gleznošana;
 • Mūzika

Tehnoloģiju mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Aplicēšana;
 • Rokdarbi.
 • Veidošana.

Sociālās un pilsoniskā mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Kontaktinformācija

Adrese: Pīļu iela 1, Rīga

Tālrunis: +371 27729222

Rolands BļujusLāsīte