Privātā pirmsskolas izglītības iestāde

“Lāsīte”

Pirmsskola “Lāsīte” atrodas klusā vieta purvciemā, lai arī apkārt izvietotas daudzdzīvokļu mājas, pirmsskolas grupām ir pieejams plašs laukums, kurā var organizēt aktīvās rotaļas. Netālu ir arī biķernieku mežs, kurš tiek izmantots dabas iepazīšanai tuvāk.

Iestādē ir plašas un gaišas telpas kurās ir izvietotas 4 grupas. Tajās bērniem ir iespēja pabūt vienatnē, darboties individuāli un organizēt brīvās un kopīgās rotaļās.

Vadība

 • Sanita Glāzniece Saimniecības daļas vadītāja

  Sanita ir mūsu Lāsītes sirds un dvēsele no iestādes pirmās darba dienas. Sanitu personīgi pazīst un sveicina visi, bērni viņu priecājas satikt un ar smaidu sagaida ikvienā no pirmsskolas grupām. Pedagogu palīgs ar lielo burtu, visas iestādes kārtības sargs un kolektīva uzticams atbalsts. Sanita – Lāsīte vienmēr ir kopā ar mums gan darbos, gan svētkos.

 • Asja Vanaga Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

  Iestādes vadītāja Asja spēj apvienot akadēmiski profesionālu pieeju pirmsskolas pedagoģijas procesiem ar cilvēcisku pieeju katram darbiniekam, neatkarīgi no ieņemamā amata un pieredzes. Asjas iedrošināti un motivēti, pedagogu palīgi pakāpeniski kļūst par jaunajiem pedagogiem, un pieredzējuši pedagogi kļūst par metodiskā darba vadītājiem. Iestādes darbinieki gūst jaunu, interesantu pieredzi, no kuras ieguvēji ir ne tikai paši darbinieki,

Mūsu darbinieki

 • Ilona Grupas “Palāsītes” skolotāja

  Ilona ir miera gars, taču bērni viņu lieliski saprot un dzird. Viņa ir pacietīga un pievērš lielu uzmanību katram bērnam un viņa vajadzībām, kas lieliski palīdz darbā ar pašiem mazākajiem. Brīvajā laikā Ilona raksta dzeju un to labprāt nodod arī bērniem rotaļnodarbībās.

 • Santa Grupas “Pasaciņa” skolotāja

  Santa Lāsītes kolektīvā ir gandrīz no pašiem pirmssākumiem, viņa ar savu izcilo darbu bērnos ieaudzina brīnišķīgus tikumus un prasmes – kārtību, mīlestību pret dabu, rotaļu prieku, mācīties prieku un izpalīdzīgumu. Santa spēj pašos mazākajos ieaudzina patstāvības prasmes un tajā pašā laikā lieliski sagatavo bērnus arī skolai. Viņai brīnišķīgi iekļauj pedagoģiskajā darbā informāciju tehnoloģijas.

 • Katrīna Grupas “Saulēni” skolotāja

  Katrīna ir klusa, taču tie ūdeņi ir tie dziļākie, vai ne? Viņa ir darba rūķis un strādā domājot un analizējot situācijas, tādejādi atrodot labākos paņēmienus rezultātu sasniegšanai. Katrīna teiks kaut čukstus, taču bērni viņu lieliski sadzirdēs. Viņa grupā ienes lielu mieru. Brīvajā laikā labprāt nododas grāmatu lasīšanai.

 • Līga Grupas “Pasaciņa” skolotāja palīgs

  Līga pret savu darbu izturas ar lielu mīlestību un rūpību, arī rotaļnodarbību un citu ikdienas sīkumiņu iesaistē. Darbā ar bērniem piekopj individuālu pieeju, viņa lieliski novēro bērnu prasmes un to izmanto kā izejas punktu veiksmīgākai bērna attīstībai. Brīvajā laikā rada brīnumskaistus un smalkus tamborējumus. Līga gaišs un pozitīvs cilvēks.

 • Viktorija Grupas “Saulēni” skolotāja palīgs

  Viktorija ir sirsnīga, rūpīga un laipna. Ar smaidu sagaidīs katru pirmsskolas bērnu.

 • Kristīna Grupas “ Palāsītes” skolotāja palīgs

  Kristīnas smaids uzrunā katru mazuli, radot drošības un uzticības sajūtu ienākot pirmsskolas telpās.

 • Aija Mūzikas skolotāja

  Aijas mūzikas ritmi spēj saviļņot ik vienu. Viņas latviešu tautas tradīciju zināšanas un latviskās vērtības tiek profesionāli nodotas bērniem kopā dziedot, dejojot, ejot rotaļās un gatavojoties svētkiem. Aijas akordeona spēle piešķir ikvienam atveidotam tēlam īpašu nokrāsu, radot īpašu noskaņu.

 • Juta Sporta skolotāja

  Darbā ar bērniem skolotāja pieiet ļoti radoši, lai radītu interesantāku un daudzveidīgāku rotaļnodarbību gaitu – pati gatavo dažādas spēles un uzskates materiālus. Nebaidās no izaicinājumiem un labprāt vada ne tikai sporta nodarbības un pasākumus, bet nereti iejūtās kādā tēlā un papildina citus pirmsskolas pasākumus.

Dienas plāns

 • 7:00

  Bērnu sagaidīšana

 • 8:30 - 9:00

  Brokastis

 • 9:00 - 10:30

  Rīta aplis, integrētās rotaļnodarbības**

 • 11:00 - 11:30

  Pastaiga

 • 12:00 - 12:30

  Pusdienas

 • 13:00 - 15:00

  Diendusa

 • 15:30 - 16:00

  Launags

 • 16:00 - 19:00

  Individuālās nodarbības, interešu izglītības pulciņi, pastaiga

*Dienas plāns sniedz virspusēju ieskatu ikdienas darbā un grupām var atšķirties. Detalizēts dienas plāns ir pieejams pie konkrētās grupas ziņojuma dēļa.

**Detalizēts integrēto nodarbību satura sadalījums mācību jomās. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas vadoties pēc pirmsskolas izglītības programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Valodu mācību joma:

 • Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē;
 • Iepazīstināšana ar literatūru un folkloru;
 • Runas attīstīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.

Dabaszinātņu mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni, dabu.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:

 • Sports;
 • Fiziskās aktivitātes;
 • Drošība un veselība.

Matemātikas mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Matemātisko priekšstatu veidošana:
 • Matemātika.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:

 • Zīmēšana;
 • Gleznošana;
 • Mūzika

Tehnoloģiju mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Aplicēšana;
 • Rokdarbi.
 • Veidošana.

Sociālās un pilsoniskā mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Kontaktinformācija

Adrese: Pīļu iela 1, Rīga

Tālrunis: +371 27729222

Rolands BļujusLāsīte