Liene Bodniece Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Darbā ar bērniem izbaudu bērnu dzīvesprieku, viņu smaidi un prieks ir neizsakāma motivācija darīt vēl un vēl, lai bērni justos laimīgāki šajā vidē. Priecājos, ja bērni kustas, tādēļ regulāri muzicējam, sportojam, tiek organizētas kustību rotaļas, pirkstiņu rotaļas. Ir ļoti svarīgi, lai bērns grupā justos kā mājās.

Mazais tehnoprātnieks

3-4 gadu veciem bērniem

Tehniskās jaunrades pulciņa pamatā ir programma, kas ir izstrādāta iedvesmojoties no STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) idejas un aktivitātēm, lai palīdzētu sistemātiski apgūt pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, izprast zināšanu saistību ar reālo dzīvi, domāt, radīt un pilnveidot pašam. Pamatā tiek izmantots BlueBot un LEGO Education apmācības komplektu risinājumi.

Rolands BļujusTehno prātnieks