Liene Bodniece

Laimīga būt daļai no Lāsītes kolektīva.

Mazais tehnoprātnieks

3-4 gadu veciem bērniem

Tehniskās jaunrades pulciņa pamatā ir programma, kas ir izstrādāta iedvesmojoties no STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) idejas un aktivitātēm, lai palīdzētu sistemātiski apgūt pirmsskolas izglītības mācību satura programmu, izprast zināšanu saistību ar reālo dzīvi, domāt, radīt un pilnveidot pašam. Pamatā tiek izmantots BlueBot un LEGO Education apmācības komplektu risinājumi.

Rolands BļujusTehno prātnieks