Privāta pirmsskolas izglītības iestāde

“Mazā Lāsīte”

Mazā Lāsīte atrodas mājīgās telpās Titurgā. Šeit ir viena grupiņa “Mazuļi”, kurā mācas bērni 1,5-3 gadiem, līdz ar to telpas ir pielāgotas, tam, lai šī vecuma bērni varētu apgūt pirmās pašapkalpošanās prasmes, kā arī apgūt pirmsskolas programmu. “Mazā Lāsīte” atrodas tuvu mežam un ezeram, tādēļ bērni nereti dodas pastaigās vērot meža dzīvi un dzīvību ezerā.

Vadība

 • Sanita Glāzniece Saimniecības daļas vadītāja

  Sanita ir mūsu Lāsītes sirds un dvēsele no iestādes pirmās darba dienas. Sanitu personīgi pazīst un sveicina visi, bērni viņu priecājas satikt un ar smaidu sagaida ikvienā no pirmsskolas grupām. Pedagogu palīgs ar lielo burtu, visas iestādes kārtības sargs un kolektīva uzticams atbalsts. Sanita – Lāsīte vienmēr ir kopā ar mums gan darbos, gan svētkos.

 • Asja Vanaga Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

  Iestādes vadītāja Asja spēj apvienot akadēmiski profesionālu pieeju pirmsskolas pedagoģijas procesiem ar cilvēcisku pieeju katram darbiniekam, neatkarīgi no ieņemamā amata un pieredzes. Asjas iedrošināti un motivēti, pedagogu palīgi pakāpeniski kļūst par jaunajiem pedagogiem, un pieredzējuši pedagogi kļūst par metodiskā darba vadītājiem. Iestādes darbinieki gūst jaunu, interesantu pieredzi, no kuras ieguvēji ir ne tikai paši darbinieki,

Mūsu darbinieki

 • Santa Pirmsskolas “Mazā Lāsīte” pedagogs

  Santa mūsu pirmsskolā strādā jau no pašiem pirmssākumiem. Cauri laikiem viņa joprojām rod jaunas un interesantas idejas nodarbībām, aktivitātēm un pasākumiem grupās. Ar individuālu pieeju, cieņu un mīlestību palīdz bērniem adaptēties grupā un pasaulē, apgūstot patstāvību un jaunas zināšanas.

 • Kristīna Skolotāja palīgs

  Kristīna ir skolotājas labā roka, šķiet, ka viņai dienā ir vairāk kā 24 stundas, jo tas, ko viņa paveic, nav vienā diennaktī ierakstāms, taču to visu viņa dara ar lielu mīlestību pret savu darbu. Kristīna vēršas pie bērniem, bērnu vecākiem un kolēģiem ar lielu cieņu un mīlestību, tā darot pasauli labāku.

 • Nataļja Skolotāja palīgs

  Skolotājas palīgs, kas brīnišķīgi papildina komandu. Nataļja ir klusa, taču savu darbiņu veic godam, iesaistīsies, palīdzēs, sniegs idejas un nāks pretī bērniem, kolēģiem un vecākiem. No viņas staro gaišums, miers un liela dzīves laime.

 • Juta Sporta skolotāja

  Darbā ar bērniem skolotāja pieiet ļoti radoši, lai radītu interesantāku un daudzveidīgāku rotaļnodarbību gaitu – pati gatavo dažādas spēles un uzskates materiālus. Nebaidās no izaicinājumiem un labprāt vada ne tikai sporta nodarbības un pasākumus, bet nereti iejūtās kādā tēlā un papildina citus pirmsskolas pasākumus.

 • Aija Mūzikas skolotāja

  Aijas mūzikas ritmi spēj saviļņot ik vienu. Viņas latviešu tautas tradīciju zināšanas un latviskās vērtības tiek profesionāli nodotas bērniem kopā dziedot, dejojot, ejot rotaļās un gatavojoties svētkiem. Aijas akordeona spēle piešķir ikvienam atveidotam tēlam īpašu nokrāsu, radot īpašu noskaņu.

Dienas plāns

 • 7:00

  Bērnu sagaidīšana

 • 8:30 - 9:00

  Brokastis

 • 9:00 - 10:30

  Rīta aplis, integrētās rotaļnodarbības**

 • 11:00 - 11:30

  Pastaiga

 • 12:00 - 12:30

  Pusdienas

 • 13:00 - 15:00

  Diendusa

 • 15:30 - 16:00

  Launags

 • 16:00 - 19:00

  Individuālās nodarbības, interešu izglītības pulciņi, pastaiga

*Dienas plāns sniedz virspusēju ieskatu ikdienas darbā un grupām var atšķirties. Detalizēts dienas plāns ir pieejams pie konkrētās grupas ziņojuma dēļa.

**Detalizēts integrēto nodarbību satura sadalījums mācību jomās. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas vadoties pēc pirmsskolas izglītības programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Valodu mācību joma:

 • Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē;
 • Iepazīstināšana ar literatūru un folkloru;
 • Runas attīstīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.

Dabaszinātņu mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni, dabu.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:

 • Sports;
 • Fiziskās aktivitātes;
 • Drošība un veselība.

Matemātikas mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Matemātisko priekšstatu veidošana:
 • Matemātika.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:

 • Zīmēšana;
 • Gleznošana;
 • Mūzika

Tehnoloģiju mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Aplicēšana;
 • Rokdarbi.
 • Veidošana.

Sociālās un pilsoniskā mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Kontaktinformācija

Adrese: Zaļā iela 2, Ķekavas novads, Titurga

Tālrunis: +371 27733767

Rolands BļujusMazā lāsīte