Privāta pirmsskolas izglītības iestāde

“Mazā Lāsīte”

Mazā Lāsīte atrodas mājīgās telpās Titurgā. Šeit ir viena grupiņa “Mazuļi”, kurā mācas bērni 1,5-3 gadiem, līdz ar to telpas ir pielāgotas, tam, lai šī vecuma bērni varētu apgūt pirmās pašapkalpošanās prasmes, kā arī apgūt pirmsskolas programmu. “Mazā Lāsīte” atrodas tuvu mežam un ezeram, tādēļ bērni nereti dodas pastaigās vērot meža dzīvi un dzīvību ezerā.

Vadība

 • Liene Bodniece

  Laimīga būt daļai no Lāsītes kolektīva.

 • Sanita Glāzniece Saimniecības daļas vadītāja

  Mūsu čaklais un radošais putniņš, kas šeit ir katru dienu jau no Lāsītes pirmssākumiem. Kopā ar Sanitu dienas ir raitākas, jautrākas un ideju bagātākas. Viņa ir mūsu multi cilvēks un Lāsītes sirds.

 • Asja Vanaga Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

 • Juta Melle Metodiķe

Mūsu darbinieki

 • Santa Beišina Pirmsskolas “Mazā Lāsīte” pedagogs

  Katra diena, kuru pavadām kopā, ir mana mīļākā diena. Šodiena ir mana jaunā mīļākā diena.

 • Kristīna Skolotāja palīgs

 • Nataļja Skolotāja palīgs

 • Ruta Sporta skolotāja

 • Aija Mūzikas skolotāja

Dienas plāns

 • 7:00

  Bērnu sagaidīšana

 • 8:30 - 9:00

  Brokastis

 • 9:00 - 10:30

  Rīta aplis, integrētās rotaļnodarbības**

 • 11:00 - 11:30

  Pastaiga

 • 12:00 - 12:30

  Pusdienas

 • 13:00 - 15:00

  Diendusa

 • 15:30 - 16:00

  Launags

 • 16:00 - 19:00

  Individuālās nodarbības, interešu izglītības pulciņi, pastaiga

*Dienas plāns sniedz virspusēju ieskatu ikdienas darbā un grupām var atšķirties. Detalizēts dienas plāns ir pieejams pie konkrētās grupas ziņojuma dēļa.

**Detalizēts integrēto nodarbību satura sadalījums mācību jomās. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas vadoties pēc pirmsskolas izglītības programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Valodu mācību joma:

 • Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē;
 • Iepazīstināšana ar literatūru un folkloru;
 • Runas attīstīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.

Dabaszinātņu mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni, dabu.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:

 • Sports;
 • Fiziskās aktivitātes;
 • Drošība un veselība.

Matemātikas mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Matemātisko priekšstatu veidošana:
 • Matemātika.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:

 • Zīmēšana;
 • Gleznošana;
 • Mūzika

Tehnoloģiju mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Aplicēšana;
 • Rokdarbi.
 • Veidošana.

Sociālās un pilsoniskā mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Kontaktinformācija

Adrese: Zaļā iela 2, Ķekavas novads, Titurga

Tālrunis: +371 27733767

Rolands BļujusMazā lāsīte