Liene Bodniece Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Laimīga būt daļai no Lāsītes kolektīva.

Laimīga būt daļai no Lāsītes kolektīva.