Sanita Glāzniece Saimniecības daļas vadītāja

Mūsu čaklais un radošais putniņš, kas šeit ir katru dienu jau no Lāsītes pirmssākumiem. Kopā ar Sanitu dienas ir raitākas, jautrākas un ideju bagātākas. Viņa ir mūsu multi cilvēks un Lāsītes sirds.

Mūsu čaklais un radošais putniņš, kas šeit ir katru dienu jau no Lāsītes pirmssākumiem. Kopā ar Sanitu dienas ir raitākas, jautrākas un ideju bagātākas. Viņa ir mūsu multi cilvēks un Lāsītes sirds.