Santa Pirmsskolas “Mazā Lāsīte” pedagogs

Santa mūsu pirmsskolā strādā jau no pašiem pirmssākumiem. Cauri laikiem viņa joprojām rod jaunas un interesantas idejas nodarbībām, aktivitātēm un pasākumiem grupās. Ar individuālu pieeju, cieņu un mīlestību palīdz bērniem adaptēties grupā un pasaulē, apgūstot patstāvību un jaunas zināšanas.

Santa mūsu pirmsskolā strādā jau no pašiem pirmssākumiem. Cauri laikiem viņa joprojām rod jaunas un interesantas idejas nodarbībām, aktivitātēm un pasākumiem grupās. Ar individuālu pieeju, cieņu un mīlestību palīdz bērniem adaptēties grupā un pasaulē, apgūstot patstāvību un jaunas zināšanas.