Privātā pirmsskolas izglītības iestāde

“Zemene”

PPII “Zemene” atrodas mājīgās un gaišās telpās Baložos, kurā ikdienā darbojas grupa “Zemenītes”. Grupā pirmsskolas programmu apgūst bērni no 1,5-3 gadiem, līdz ar to telpas ir pielāgotas, tam, lai šī vecuma bērni varētu apgūt pirmās pašapkalpošanās prasmes, kā arī turpmākās prasmes un zināšana. “Zemene” atrodas tuvu mežam, tādēļ bērni nereti dodas pastaigās vērot dzīvību un dabu mežā, vai arī dodas rotaļāties uz PPII “Avotiņš” rotaļlaukumiņu.

Vadība

 • Liene Bodniece

  Laimīga būt daļai no Lāsītes kolektīva.

 • Sanita Glāzniece Saimniecības daļas vadītāja

  Mūsu čaklais un radošais putniņš, kas šeit ir katru dienu jau no Lāsītes pirmssākumiem. Kopā ar Sanitu dienas ir raitākas, jautrākas un ideju bagātākas. Viņa ir mūsu multi cilvēks un Lāsītes sirds.

 • Asja Vanaga Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

 • Juta Melle Metodiķe

Mūsu darbinieki

Dienas plāns

 • 7:00

  Bērnu sagaidīšana

 • 8:30 - 9:00

  Brokastis

 • 9:00 - 10:30

  Rīta aplis, integrētās rotaļnodarbības**

 • 11:00 - 11:30

  Pastaiga

 • 12:00 - 12:30

  Pusdienas

 • 13:00 - 15:00

  Diendusa

 • 15:30 - 16:00

  Launags

 • 16:00 - 19:00

  Individuālās nodarbības, interešu izglītības pulciņi, pastaiga

*Dienas plāns sniedz virspusēju ieskatu ikdienas darbā un grupām var atšķirties. Detalizēts dienas plāns ir pieejams pie konkrētās grupas ziņojuma dēļa.

**Detalizēts integrēto nodarbību satura sadalījums mācību jomās. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas vadoties pēc pirmsskolas izglītības programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Valodu mācību joma:

 • Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē;
 • Iepazīstināšana ar literatūru un folkloru;
 • Runas attīstīšana, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana.

Dabaszinātņu mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni, dabu.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma:

 • Sports;

Matemātikas mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Matemātisko priekšstatu veidošana:
 • Matemātika.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma:

 • Zīmēšana;
 • Gleznošana;
 • Mūzika

Tehnoloģiju mācību joma:

 • Konstruēšana;
 • Aplicēšana;
 • Rokdarbi.
 • Veidošana.

Sociālās un pilsoniskā mācību joma:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

Kontaktinformācija

Adrese: Smilšu iela 9, Ķekavas novads, Baloži

Tālrunis: +371 27733757

Rolands BļujusZemene